Foça

Antik Çağda Zeytinyağı ve Zeytin Ağacı

Zeytinyağı birçok geçmiş kültürde kutsaldır. Zeytin, Zeytin ağacı, Zeytinyağı sağlığın bilgeliğin bereketin ve aklın sembolüdür. Zamanımızdan binlerce yıl önce Mısır Tanrıçası İsis Mısırlılara zeytin ağacı yetiştirmeyi ve bu ağacın faydalarını anlatır. Mısır Frenkslerinde Tutankomon’ un başında zeytin dallarından taç vardır. Bu taç adaletin simgesidir. Üçüncü Ramses : “ Senin şehrin Heliopolis’ i zeytin ağaçlarıyla süsledim. O zeytin ağaçları ki, halis zeytinyağı elde edilir. Bu zeytinyağı senin tapınağını aydınlatan kandilleri besleyen yağdır. “ der. Eski Yunan ve Roma’ da da zeytin ağacı kutsaldır. Zeytin ağacının altında doğmak, kutsal bir aileden gelmenin işaretidir. Eski Yunanın baş tanrısı Zeus’ un ikiz çocukları Apollon ve Artemis zeytinlikte doğmuştur. Bu eski uygarlıklarda ölü için zeytin ağacı dikilirmiş. Eski Yunan Tanrısı Zeus tanrılar meclisini toplar. Amacı Atina’ yı kimin koruyacağını belirlemektir. Tanrılar meclisi Atina’ ya en değerli armağanı veren Tanrıyı şehrin koruyucusu olarak atayacaklardır. Poseidon denizler, depremler ve atlar tanrısıdır. Onun şehre hediyesi at olmuştur. Athena ise mızrağını toprağa saplar. Mızrağın saplandığı yerden ince dallı, koyu yeşil yapraklı ve yeşil meyveli bir ağaç çıkar. Athena söz alır ve derki : “ Bu ağaç büyüyüp yüzyıllarca yaşayacak, meyvesinin yağı tüm dünya tarafından aranır hale gelecek, gölgesiyle insanları serinletecek, odunuyla ısıtacaktır. “

Zeytin Ağacı

Tanrılar Meclisi şehri koruma görevini Athena’ ya verir. Athena zeytin ağacını Akropolis’e diktirir. Poseidon’ un oğlu Halirrothios yenilgiyi kabul edemez ve zeytin ağacını kesmek için baltayı ağaca sallar fakat balta ters dönerek onun kafasını keser.

Antik Yunanda zeytin ağacına büyük önem verilirdi. Solon’ un koyduğu kanuna göre zeytin ağacı kesenlerin cezası ölümdü. Homeros’ un destanlarında zeytin ağacına ait tasvirler vardır. Homeros’ a zeytin ağacı şöyle der : “ Herkese aidim ve kimseye ait değilim, siz gelmeden öncede buradaydım siz gittikten sonrada burada olacağım. “

Eski Yunanda savaşta ve olimpiyatlarda başarı elde edenlerin başlarına zeytin dallarından yapılmış çelenk takılırdı. Onlara zeytinyağı dolu Amphora hediye edilirdi. Antik Çağda zeytinyağının adı Sıvı altındır . Bu dönemdeki sağlık kitaplarında zeytin çok kullanılır. Yine bu dönemde yeryüzünde ilk yetişen ağacın zeytin ağacı olduğu düşünülür. Zeytin ağacı aklın, başarının, barışın sembolüdür. Zeytinyağı ise saflık ve sadeliğin sembolüdür. Görülüyor ki antik dönemde zeytin ağacı o kadar önemlidir ki kesmenin cezası ölümdür.

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir